Slip into White & Blue ~白と青の中へ~

Slip into White & Blue
~白と青の中へ~


Music & Cimbalom : Hiroshi SAITO
作曲&ツィンバロン:斉藤浩